Make your own free website on Tripod.com

 

ซูเราะห์อัล-วากิอะห์
เป็นบัญญัติมักกียะห์ มีทั้งหมด 96 อายะห์
ความหมายโดยสรุปของ ซูเราะห์อัล-วากิอะห์

ซูเราะห์นี้กล่าวครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวันกิยามะห์ และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ความหวาดกลัว การแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มขวา กลุ่มซ้าย และกลุ่มแนวหน้า
ซูเราะห์นี้ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุก ๆ กลุ่ม และสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ ( ซ.บ. ) ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเขา คือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสิน นอกจากนี้ยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการมี และการเป็นเอกภาพของพระองค์อัลลอฮ์ ( ซ.บ. ) และเดชานุภาพอย่างสมบรูณ์ของพระองค์ในการสร้าง และการประดิษฐ์ของพระองค์อย่างสวยงามที่สุด ในการสร้างมนุษย์ ในการสร้างพืชพันธุ์ต่าง ๆ ให้งอกเงยขึ้น ในการให้น้ำฝนโปรยปรายลงมา และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เกิดพลังในนรก ซูเราะห์ได้กล่าวถึงอัล-กุรอานนุลอะซีม ว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก และสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัว และความหนักใจขณะจวนจะตาย

 

อ่านต่อ --->

เมน
จัดทำโดย
ประวัตินบีอาดัม
นูรีน ชูไทย
ประวัตินบีฮูด
เนตรนภา วงษ์ศรี
ประวัตินบีมูฮัมหมัด
สุภัชชา พออิ่ม
อัลอิสรออฺเมียะอฺรอจญ์
วิภาณี เจ๊ะสมัน
ซูเราะห์ อัล-วากีอะห
อัศนีย์ หมาดบำรุง
ข่าวโลกมุสลิม
ชั้น ม.5/1
ความอธรรมต่อมุสลิม  
ความงามของกะบะฮ